Kerncijfers

Wat haar aandeelhouders betreft, bestaat de strategie van Home Invest Belgium erin om op de markt op zoek te gaan naar gebouwen die haar een zo hoog mogelijke return kunnen opleveren. Deze return bestaat uit het onmiddellijke nettorendement, gemeten naar het uitgekeerde dividend, en de waardecreatie op termijn, weerspiegeld door de evolutie van de netto inventariswaarde, en dat binnen het wettelijke kader dat toepasselijk is op een gereglementeerde VastgoedVennootschap.