Gegevens per aandeel

IN EURO2017201620152014
Nettowaarde (vóór uitkering)65.9865.1963.6066.15
Nettowaarde na correctie vanwege het interimdividend (vóór uitkering)69.7368.9467.3566.15
Vastgoedresultaat6.415.355.265.71
Bedrijfsresultaat vóór resultaat op portefeuille4.323.643.313.89
Resultaat op portefeuille0.683.672.333.53
Nettoresultaat4.145.694.865.14
Courant nettoresultaat exclusief IAS 393.082.652.232.61
Waardetoename(1)0.791.591.202.06
Brutodividend4.504.254.003.75
Pay-out ratio96.54%96.75%95.81%88.93%
Return voor de aandeelhouder5.295.595.205.81
Return in %(2)8.11%8.82 %7.86%9.07%
(1) Verschil tussen de waarde per aandeel bij het begin en bij het einde van het boekjaar (exclusief interimdividend).
(2) Return gedeeld door de netto-inventariswaarde bij aanvang van het boekjaar.