Governance

Referentiecode

De Corporate governance-verklaring is gebaseerd op de bepalingen van de Belgische Corporate governance-code 2009 (“Code 2009”) alsook op die van de wet van 6 april 2010 tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen.

Het Koninklijk Besluit van 6 juni 2010 heeft de Code 2009 aangewezen als enige toepasselijke code voor beursgenoteerde vennootschappen. De Code 2009 werd gepubliceerd op de website van het Belgisch Staatsblad en is ook te vinden op de website van de Belgische Corporate governance-commissie www.corporategovernancecommittee.be.

Home Invest Belgium sluit zich aan bij de principes van de Code 2009 zonder de bijzonderheden van de vennootschap uit het oog te verliezen. Home Invest Belgium meent in regel te zijn met alle bepalingen van voormelde Code met uitzondering van de volgende punten (toepassing van het principe “comply or explain”):

  • de evaluatie van de individuele bijdrage van elke bestuurder en van de leden van de gespecialiseerde comités (“assessment”) gebeurt op heden doorlopend (en niet periodiek), rekening houdend met de frequentie van de vergaderingen van de Raad van bestuur, evenals bij de hernieuwing van mandaten (afwijking van bepaling 4.11)

  • de regels inzake vergoeding van het uitvoerend management kunnen afwijken van de aanbevelingen geformuleerd in de Code 2009 (afwijking van punt 7.18).

  • Corporate Governance Charter

    Het Corporate governance-charter beschrijft de bestuursregels die van toepassing zijn binnen de vennootschap. Dit charter werd opgesteld door de Raad van bestuur van Home Invest Belgium en kan hier geconsulteerd worden. Dit Charter wordt aangevuld door het risicobeheersreglement en het interne auditreglement, die er integraal deel van uitmaken.