Profiel van beleggers in Home Invest Belgium-aandelen

Gelet op de gunstige wettelijke regeling voor Gereglementeerde Vastgoedvennootschappen (GVV) en meer in het bijzonder voor residentiële GVV’s, kan het Home Invest Belgium-aandeel een interessant beleggingsinstrument vormen voor zowel particuliere als institutionele beleggers.

Vergeleken met een rechtstreekse investering in residentieel vastgoed biedt een belegging in Home Invest Belgium-aandelen inderdaad tal van voordelen:

  • de belegger is niet alleen verlost van de toenemende verplichtingen – met name van administratieve en technische aard – die verbonden zijn met het rechtstreekse beheer van residentieel vastgoed, maar is ook bevrijd van de stijgende risico’s van huurleegstand of wanbetaling;

  • de belegger profiteert van de voordelen die eigen zijn aan dit soort belegging: goed gespreid investeringsrisico, professioneel beheer, grote transparantie van de GVV dankzij het deugdelijk bestuur (corporate governance) en gunstige juridische en fiscale regelingen;

  • de belegger profiteert van een duidelijk verbeterde liquiditeit van zijn vermogen doordat de aandelen van de GVV verhandelbaar zijn op de beurs.